Филтър класик обикновен

10.50 лв.

Уникалният филтриращ елемент е модерна технология за чиста и свежа вода.

Ефективно пречиства повече от 150 литра вода от хлор,хлорни съединения,тежки метали,нефтопродукти,неприятни миризми,пестициди,токсини,висока твърдост,пясък,ръжда,глина,механични замърсявания и други.

Лесно се сменя и може да се използва и за други кани, с такава форма на сменяемия елемент.

 

Модерна технология от специално подбрани високо активни компоненти на основата на йонообменни смоли и активен въглен.Активният въглен има естествен произход и се получава чрез контролирано изгаряне на специална дървесина.Благодарение на силно развитата вътрешна повърхност,активният въглен ефективно задържа огромни количества вредни вещества и примеси от водата – хлор,тежки метали,органични съединения, поливинилхлорид и много други.

Йонообменната смола редуцира твърдостта на водата и йоните на тежки и радиоактивни метали( олово,кадмий,мед,никел,живак и др.)Предотвратява образуването на накипи при нагряване на водата, намалява нейната твърдост и я прави приятна за пиене.

Специално подбрани високоактивни компоненти на основата на йоннообменни смоли и активен въглен, обработен със сребърни йони, ефективно премахват химически замърсявания.

В филтриращите елементи  има полиамидна мрежа, която почиства от фини частици, утайка и масла.